Terytorialną podział Federacji Rosyjskiej w skład Federacji Rosyjskiej wchodzą podmiotówW skład Federacji Rosyjskiej wchodzą podmiotów: dwadzieścia dwa republiki, dziewięć krawędzi (terytoriów), czterdzieści sześć regionów (województw), trzy miasta o znaczeniu federalnym, jeden obwód autonomiczny, cztery okręgi autonomiczne (autonomicznych okręgów). Terytorium i potencjał gospodarczy większości podmiotów Federacji porównywalne z niektórych średnich europejskich krajów. Federacji Rosyjskiej jest podzielona na gminy, łączących państwowe i lokalne zarządzanie, sprawowana państwowymi i lokalnymi rządy. Rząd federalny składa się z trzech gałęzi: ustawodawczej (najwyższa władza jest Zgromadzenie Federalne federacji ROSYJSKIEJ, składające się z Dumy Państwowej (izba niższa) i Rady Federacji (izby wyższej parlamentu), wykonawczą i sądowniczą. Rząd Federacji Rosyjskiej kieruje prezydent jest najwyższym organem władzy wykonawczej.

Prezesi-przywódcy w podmiotach Federacji