Rosja — zarejestrować małżeństwo

Na wniosek wnioskodawcy, któremu odmówiono w publicznych, kierownik organu USC ma obowiązek poinformować go przyczyny odmowy na piśmie, w formie zatwierdzonej przez Rząd Federacji Rosyjskiej z dnia. Jeśli jedna z osób wchodzących w związek małżeński, nie może stawić się w URZĘDZIE w celu złożenia wspólnego oświadczenia woli osób wchodzących w związek małżeński, może być wystawione poszczególnymi wypowiedziami. Podpisane oświadczenia od osoby, bez możliwości stawienia się przed organem administracji publicznej, musi być notarialnie poświadczone. Do notariusza podpisu osoby, idealne na oświadczeniu o zawarciu małżeństwa, równe poświadczone przez kierownika miejsca zatrzymania lub szefem zakładzie karnym podpis podejrzanego lub oskarżonego, zatrzymanego lub skazanego,