Rejestracja oddziału firmy zagranicznej w Rosji

Notarialne kopie zagranicznych dokumentów muszą mieć informacja o legalizacji konsularnej lub zapewnienie apostille, i po tym, jak oni są tłumaczone na język polski, podpis tłumacza musi być poświadczone przez rosyjskich notariusza Ponadto, nie więcej niż pięć dni roboczych nie wymaga złożenia zaświadczenia o wpisie do Państwowego rejestru akredytowanych oddziałów, przedstawicielstw zagranicznych osób prawnych Jednak, biorąc pod uwagę przygotowanie dokumentów założycielskich prawników zagranicznych firm, ich weryfikacja i tłumaczenie na język polski, pełny okres rejestracji firmy zagranicznej, oddział może różnić się od dwóch do trzech miesięcy. Jeśli ważne jest, aby zarejestrować oddział w Rosji jak najszybciej i nie zależy od zawieszenia odmowa