Biuro regionalne firmy w Rosji

Aby zarejestrować spółkę zależną, zagranicznego organizacja musi dostarczyć komplet dokumentów w lokalny organ rejestrujący się w zależności od miejsca, w którym spółki (SP. z o. o, UAB, OAO) będzie zlokalizowany. Osoby prawne zarejestrowane w lokalnych oddziału Federalnej służby podatkowej Federacji Rosyjskiej. Organy te znajdują się na terenie Rosji w terytorialnym zasadzie. Tam może być jeden (na przykład, w Moskwie i Sankt-Petersburga) lub kilku (obwód Moskiewski) organów rejestrujących w podmiocie federacji ROSYJSKIEJ. Niezbędne organ rejestrujący mogą być określone w drodze rejestracji spółki zależnej. Zgodnie z prawem federacji ROSYJSKIEJ, wykonawczy przewodniczący zagranicznej spółki holdingowej jako wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do utworzenia spółki zależnej.