Pozwolenia na pracę w Rosji dla IQS — pomoc w uzyskaniuKażdy pracownik, który ma wiedzę i umiejętności, które są wymagane przez pracodawcę może być wysoko wykwalifikowanym specjalistą. Funkcjonariusze (dyrektorzy, kierownicy działów, kierownicy), a także personelu technicznego (inżynierowie, wykwalifikowani pracownicy rzadkich specjalności, itp.), zazwyczaj uzyskać status wykwalifikowanego specjalisty. Ustawą federalną nr O prawnym położeniu zagranicznych obywateli pracodawcy ma prawo wziąć pod uwagę kwalifikacje pracowników i akceptować je jako wysoko wykwalifikowanych samodzielnie. Przyjąć do pracy wysoko wykwalifikowanych zagranicznego szkoleniowca, pracodawca musi być gotowy zapłacić mu minimalną pensję w tys.

Cena naszych usług jest właściwe i Sprawiedliwe. Powiemy ci ostateczną cenę, która jest zainstalowana w umowie. Cena jest dostępna w formacie PDF dla twojej wygody.

Wpisz swoje imię i email w wyskakującym kształt

Wyślemy cennik na e-mail, który podałeś