Państwowej rejestracji praw do nieruchomości i transakcji z nim — wersja angielskajest aktem prawnym uznania i potwierdzenia państwem powstania, zmiany, ustania istnienia majątku nieruchomego, wystąpienia, przejścia, wygaśnięcia praw

Jeśli używasz informacje z naszego serwisu, to musisz nam link