Odprawa CelnaKody HS powinny być wyraźnie wskazane na fakturze

Kaucja jest zwracana w przypadku eksportu towarów

Jeśli towar nie jest eksportowana depozyt przepadnie. Poniżej wymagane dokumenty: przy wypełnianiu liście przewozowym, zalecamy przestrzegać zaleceń świadczymy dla zapewnienia terminowego i efektywnego odprawy celnej w eksporcie towarów z Rosji jakieś dokumenty i postanowienia będą miały zastosowanie do wyjścia towaru do miejsca przeznaczenia.

Niezłożenie wymaganych dokumentów, może opóźnić przesyłkę przy wywozie niektórych towarów, wymagają strategicznego eksportu licencji

Przykład, gdzie te licencje powinny obejmować: wojskowego i podwójnego przeznaczenia, inne dokumenty, które mogą być wymagane, będzie zależeć od konkretnych wymagań miejsc docelowych. Świadczymy zapisywać listę wymaganych dokumentów i informacji celnej w kraju (proszę podać nazwę kraju na określone produkty, które są wymienione powyżej jako zabronione, mogą być podjęte po Aramex na podstawie umowy o pracę jeśli eksporterzy importerzy będą mogli przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, niektóre towary wymagają uzgodnienia z odpowiednim organem do importu do Rosji