Ochrona konsumentów usług finansowych i inwestorów Banku RosjiSześć oddziałów na rzecz ochrony praw konsumentów usług finansowych w ośmiu okręgach federalnych Federacji Rosyjskiej: dalekiego wschodu, Krym, Powołże, Północno-Zachodnim, Północno-Kaukaskim, Syberyjski, Uralskim i Południowym