Likwidacja osób prawnych — doradca korporacyjnyLikwidacja osoby prawnej-to kompleksowa i procedura wieloetapowa, a ponadto z zakończeniem osobą prawną działalności i rejestracji zapisu o likwidacji osoby prawnej do Jednolitego państwowego rejestru osób prawnych, rozumnej istoty zarządzania aktywami i zakończenia rozliczeń z wierzycielami, zakłada również. Tylko rozpoznanie i zaspokojenie słusznych roszczeń wierzycieli (lub jak przewidziane przez ustawę o upadłości osoby prawnej) przyjąć likwidacją osoby prawnej, z legislacyjnego punktu widzenia, pełnego i pozwoli uniknąć w przyszłości roszczeń z wierzycieli i państwa. Z tego powodu, bardzo ważne jest, aby najpierw ocenić w szczegółach sytuacja wewnątrz firmy (grupy firm) i wybrać odpowiedni moment do rozpoczęcia likwidacji osoby prawnej.

Formalnego zakończenia likwidacji osoby prawnej przyjęte na czele, a ewentualne skutki nie są znane i nie myślałem, a nawet ukryte. Likwidacja osoby prawnej w ramach holdingu często prowadzi do redukcji kosztów, optymalizacji zarządzania i zwiększenia przejrzystości działalności