LIKWIDACJA FIRMPrzestrzeganie ustalonej prawem procedury likwidacji jednostki gospodarczej, nie mniej ważne niż procedury jej tworzenia. Likwidacją przedsiębiorstwa jest ostateczne zaprzestanie jej działalności bez przeniesienia praw i obowiązków w innymi osobami. Kolejność likwidacji podmiotu gospodarczego może trwać od sześciu miesięcy do. lat. Procedura likwidacji jest dość skomplikowany, i już tak z powodu ewentualnej kontroli ze strony organów podatkowych. W związku z tym, zaleca się uczestniczyć w firmie z dużym doświadczeniem w podobnych przypadkach. Po tym, jak decyzja o likwidacji zostanie podjęta, człowiek — likwidator, lub przez grupę osób — likwidacyjnej komisji powinien być powołany, który będzie odpowiedzialny za procedury likwidacji. Ponadto, wszystkie uprawnienia w zakresie zarządzania podmiotem będą tłumaczone na nich. Zgodnie z prawem, po tym, jak decyzja o likwidacji zostanie podjęta, to organ rejestracji miejsca podmiot gospodarczy powinien być zgłoszony w ciągu trzech dni.

Należy zauważyć, że podpis na oświadczeniu musi być poświadczone przez notariusza. Po otrzymaniu powiadomienia, organ rejestrujący chcesz opublikować wiadomość o likwidacji w Dzienniku rejestracji państwowej, w jakim terminie i procedura kredytodawców inicjować roszczenia nie podano. Prawo wymaga od każdego wierzyciela powinno być udzielone na piśmie o likwidacji podmiotu gospodarczego. W ogłoszeniu powinno być podane, kolejność i terminy do wszczęcia procesów sądowych. To nie może być mniej niż dwa miesiące od daty publikacji wiadomości o likwidacji. Przez dwa miesiące po opublikowaniu w Dzienniku rejestracji państwowej, podgląd bilansu likwidacji powinien być sporządzony. Wstępny bilans-jest to dokument, który pokazuje wartość całego majątku należącego do podmiotu gospodarczego, a także należności i zobowiązań. Zazwyczaj, wykaz majątku podmiotu gospodarczego załączonych do niego, a także listę wierzycieli i ich wymagań. Wraz z wstępnego bilansu likwidacji, zawiadomienie o jego rozwoju powinny być przedstawione w organ rejestrujący.

Podpis zawiadomienie musi być poświadczone przez notariusza

Po sporządzeniu wstępnego bilansu likwidacji, przedsiębiorstwo może przystąpić do spłacenie wierzycieli. Rozliczenia z wierzycielami powinny być wykonywane zgodnie z ustawodawstwem. Po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli, bilansu likwidacji powinien być sporządzony protokół, w którym wymienione pozostałego majątku firmy. Po tym, jak założyciele podmiotu gospodarczego zatwierdzenie bilansu likwidacji, pozostały majątek może być rozłożone pomiędzy wspólnikami. Kiedy to zrobić, akt sporządzony akt, w którym wskazuje, że nieruchomość została przekazana każdego z założycieli. Akt powinien być podpisany przez wszystkich do współpracy członków. Końcowym etapem procedury likwidacji jest złożenie dokumentów do rejestracji likwidacji i wyrejestrowania w organach podatkowych. Do tego wymagane dokumenty powinny być złożone w urzędzie skarbowym. W ciągu pięciu dni po złożeniu dokumentów wpisów w Jeden państwowy Rejestru osób prawnych i powiadomienie o wycofaniu z ewidencji od organów podatkowych mogą być uzyskane. Valen pomaga podmiotów gospodarczych przejść procedurę likwidacji. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy przeprowadzić likwidację podmiotu gospodarczego z maksymalną wydajnością i minimalnym wysiłku