Krajowy rejestr własności intelektualnej w RosjiCMS posiada wsparcie dla wielu naszych klientów w szybko rozwijającej się i skomplikowanej gospodarce rosyjskiej z roku

własności intelektualnej, poparli ideę i cel utworzenia rejestru i stali się jego partnerami

Oznacza to, że posiadacze mogą liczyć na status społeczny rejestru i używać jej informacje jako odpowiednich dowodów przed organami ścigania lub sądy, w przypadku wystąpienia sporów.

W rejestrze powinny również działać jako kanał komunikacji między zainteresowanymi stronami

Tych, którzy chcą nabyć prawa zastrzeżone intelektualnej, możesz skontaktować się z autorem, właścicielem lub jego przedstawiciela przez rejestr. Posiadacze praw autorskich będą mogli publicznie określić zasady regulujące korzystanie z własności intelektualnej przez osoby trzecie.

Operacje Registrys powinna pozytywnie wpłynąć na przyszłość rynku praw własności intelektualnej

Posiadacze praw autorskich, które używają zarejestrowani intelektualnej w Rosji radzą: realizacji proponowanych mechanizmów systemu monitorowania do wykrywania naruszenia swoich praw wyłącznych w sieci Internet