Kalkulator online: zakup podatku w RosjiPoniższy kalkulator pomoże ci określić dokładną kwotę podatku od dochodu przy sprzedaży mieszkania: ilość podatków może być zmniejszona do, jeżeli sprzedający był właścicielem nieruchomości od ponad pięciu lat (lub trzech lat w niektórych przypadkach). Jeśli posiadania nieruchomości wynosi mniej tym terminie sprzedawca może obniżyć podstawy opodatkowania na zł. Lub alternatywnie podatnik ma prawo pomniejszyć kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu na kwotę, którą ona faktycznie spędzony na odbieranie majątku.

Stajesz się rezydentem podatkowym przez dni życia w Rosji w ciągu roku