Jak ubiegać się o Ghana paszport koszt zgłoszenia — studenci grJest to kompletny przewodnik o tym, jak zastosować dla Ghany paszport i cena aplikacji. Niniejsza instrukcja paszport aplikacja obejmuje pierwsze kandydaci czasu, przedłużenie paszportu, brak paszportu, uszkodzone paszportu, zmianie nazwiska, cena wniosek o wydanie paszportu i wiele innych.

Potwierdzenie zawodu (intro list od pracodawcy wnioskodawcy, co jest w przypadku, gdy wnioskodawca w chwili obecnej nie działa lub działa ID-karta, która nosi nazwę wnioskodawcy, nazwę firmy i stanowisko.

Bilet studencki w przypadku, gdy wnioskodawca jest obecnie w szkole

Gospodynie domowe, gospodynie domowe i osoby poszukujące pracy, bezrobotni i ci, co w nieformalnym sektorze zatrudnienia, jak mechanicy, szwaczki, fryzjerzy, sprzedawcy, itp.

nie są potrzebne dowody

Zarejestrowani właściciele firm i osób pracujących na własny rachunek wnioskodawcy muszą przedstawić zaświadczenia o rejestracji przedsiębiorstwa jako dowód)