Do sądu arbitrażowego w Moskwie odrzucił pozew o wypłacenieW rzeczywistości, nr, prawnicy JUS domagać się zwolnienia pozew SP. z o. o. MK»Wspólnota»o wypłacenie bezpodstawnego wzbogacenia od UAB inżynierii. Według faktycznych okoliczności sprawy, powód domagał się wykluczenia z pozwanej trzydzieści milionów rubli, jako bezpodstawnego wzbogacenia, a także odsetki za korzystanie z cudzych Batkivschina pieniądze, jako konsekwencja uznania nieważności w innym sądzie transakcji, w ramach której MK»Wspólnota»nabyła nieruchomości od UAB maszyn.

z o. o. MK»Wspólnota»już złożyła pozew przeciwko spółce UAB inżynieryjno do odzyskania tych samych funduszy, wymagania kwalifikacyjne, stosowanie skutków nieważności transakcji (sprawa nr -). Pozew został odrzucony przez sąd na tej podstawie, że roczny termin przedawnienia został przekroczony. Rozporządzenie w sprawie nr — wspierane przez sąd Arbitrażowy miasta Moskwy nadal w ogólnych zarysach najnowsza praktyka Arbitrażowa, zakazujących pominięciem zasady dotyczące przedawnienia przy stosowaniu skutków nieważności zaskarżonej transakcji, poprzez roszczenia o wypłacenie bezpodstawnego wzbogacenia. W sądowych obradach, UAB inżynieryjno reprezentowali starszy prawnik Nikita Szczerbakow i prawnik Siergiej, którzy pracowali w tej sprawie pod nadzorem starszy partner Vadim stawów biodrowych